Cătălina Pintea: Comparat

Absolventă Magna Cum Laude a Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, secţia Foto-Video-Procesare Computerizată a imaginii, 2011.

Fotografia avea să devină mediul prin care mă pot exprima cel mai bine, facându-i părtaşi şi pe restul oamenilor la experienţele, gândurile şi întrebările mele. Subiectele fotografice pe care le abordez se instalează în zona cotidianului, a proximitaţii, în care o privire atentă va descoperi conexiuni şi simetrii care dezvoltă o anumită filozofie.

Comparat face obiectul unei reflecţii asupra locului şi asupra oamenilor, în care fotografia devine o mărturie a prezenţei noastre şi oglindă a trecutului. Un timp real, în care imaginea este clară, uşoară de parcurs şi unul trecut, în care tot ce a rămas este starea locului şi a persoanei care a domnit în acel loc. 

Comparat, Albina – Cătălina Pintea- fotografie directă, 2011

Comparat, Albina (2) – Cătălina Pintea- fotografie directă, 2011

Comparat, Dan – Cătălina Pintea- fotografie directă, 2011

Comparat, Dan (2) – Cătălina Pintea- fotografie directă, 2011

Proiectul fotografic a luat naştere din dorinţa de a arăta cum locuinţa/locul în care trăim devine datorită obiectelor care le populează o oglindă a personalităţii noastre, a statutului social, cultural şi religios.

Casa devine prin intermediul fotografiei o metaforă a memoriei; efemeră şi durabilă, făcută din amintiri şi uitări. Omul îşi proiectează identitatea în locuinţă, locuinţă care, cu ajutorul obiectelor din jur vorbește indirect despre locatar. Locuinţa este nucleul lumii noastre deoarece este punctul de pornire în lume şi de întoarcere din lume, primul loc cu care relaţionăm şi în care ne dezvoltăm ca fiinţe umane.

Am plecat de la afirmaţia lui Roland Barthes: “orice fotografie e un certificat de prezenţă”, pentru a accentua simbolistica puternică care se află în spatele fiecărei fotografii, marcând existenţa noastră într-un anumit loc şi timp.

Proiectul fotografic invită la o comparaţie a locurilor, a oamenilor şi a realităţii, amintind că, tot ceea ce știm despre ceea ce vedem nu este altceva decât reminiscenţa trecutului, un trecut care şterge şi cele mai frumoase evidenţe ale existenţei noastre.

 Mira Marincaş

 
 

Comparat, Bartos – Cătălina Pintea- fotografie directă, 2011

 
Comparat, Bartos (2) – Cătălina Pintea- fotografie directă, 2011
 

Comparat Dena – Cătălina Pintea- fotografie directă, 2011

Comparat Dena (2)- Cătălina Pintea- fotografie directă, 2011

Comparat, Doina – Cătălina Pintea- fotografie directă, 2011

Comparat, Doina (2) – Cătălina Pintea- fotografie directă, 2011

Comparat, Ioan – Cătălina Pintea- fotografie directă, 2011

Comparat, Ioan (2) – Cătălina Pintea- fotografie directă, 2011

Comparat, Liviu– Cătălina Pintea- fotografie directă, 2011

Comparat, Liviu (2)- Cătălina Pintea- fotografie directă, 2011

Comparat, Maria – Cătălina Pintea- fotografie directă, 2011

Comparat, Maria (2) – Cătălina Pintea- fotografie directă, 2011

 Share